Protokoll fra årsmøtet i Vålerengens Idrettsforening