Protokoll fra årsmøtet i Vålerengens Idrettsforening 2019