Historiegruppa i egne lokaler på Valle!

Vålerengens Idrettsforenings historiegruppe har flyttet inn på Intility Arena.

VIFs historiegruppe ble opprettet 6. februar 2019. Organisatorisk er den lagt under hovedforeningens styre (Vålerengens Idrettsforening). Gruppas medlemmer er Bjørn Arild Gjerdalen, Jarle Teigøy og Svein Østreng (styrets representant). 

Vålerenga Fotball fikk sin egen stadion i 2017 etter 104 års virke. Vålerenga Historielags idrettsgruppe har på vegne av VIF samlet VIF-historisk materiale som bilder, drakter, protokoller og andre klenodier i over 20 år. Nå kan endelig materialet samles på eget stadion og et lagerrom er nå klart. Det var derfor viktig at en egen historiegruppe under VIF ble opprettet, slik at klubben selv tar ansvar for klubbens historiske materiale.

I tillegg har man sett at det er nødvendig å forsterke formidlingen av VIF-historien både innad og utad. Et av tiltakene ble påbegynt i 2018 ved Vålerenga Fotballs leder Rune Hansen; Vål`enga sjela inn i eget hus - prosjektet. Det er snakk om VIFs formidling av klubbens kulturarv. Videre er VIF-skolen relansert i 2018.

– Det er en VIF-historisk merkedag, sier Jarle Teigøy, en av gruppas medlemmer.

– Endelig får vi sikret alt av historisk verdi for fotballen på ett sted. Frem til nå har dette vært ivaretatt av Vålerenga Historielag og ligget forskjellige steder, men i disse dager skjer overleveringen av materiale til VIF, sier han videre.

Blant det mest uvurderlige gjenstander er VIFs stiftelsesprotokoll fra 1913 og regnskap som viser innkjøp av den første fotballen i Spark i 1903 (forløperen til VIF).

– Dessverre er samlingen av drakter før 2000 svært sparsom, derfor håper vi at tidligere Vålerenga-spillere nå tar kontakt med oss, slik at denne type klenodier  kan sikres for all fremtid, opplyser Teigøy, og legger til:    

– Vi i VIF Historiegruppe jobber nå med et nytt bokprosjekt om VIF sine drakter, så det med drakter er noe vi prioriterer høyt å få samlet inn fra alle idrettsgrenene i VIF.

Historiegruppas oppgaver:

1.  Sikre VIF historisk materiale

Materiale som i dag er samlet av Idrettsgruppa i Vålerenga Historielag blir overført til Historiegruppa og lagres på tildelt lokale på Intility Arena. Historiegruppa vurderer fortløpende hva som bør sikres av materiale for fremtiden og lagrer det i Historiegruppas lokaler på Intility Arena. Historiegruppa står for logistikk og målet er å registrere alt materiale i en egen database.

2.  Innsamling

Innsamle løpende VIF-historisk materiale og etablere samarbeid med klubbene i forhold til oppgaven. Det etableres en kontaktperson i hver enkelt klubb.

3. Statistikk

Sørge for at VIFs historie og VIF historisk statistikk blir formidle via:.

a) Nettsider

Sikre at idrettsklubbenes nettsider er oppdatert med den respektive idretts historie via historisk tekst, bilder og statistikk.

b) Utstillinger/utsmykninger

Historiske utstillinger på Stadion og Amfi, Vålerenga Historielags årlige utstilling og andre relevante steder. Herunder utsmykninger på Intility Stadion og Jordal Amfi. (Egen Stadiongruppe/utsmykningsgruppe er i gang i forhold til fotballstadion).

c) Foredrag og bydelsvandring

Foredrag i VIF-relaterte settinger som f.eks. VIF-skolen. Bydelsvandring, f.eks.  i samarbeid med Vålerenga Historielag.

d) Bøker og tidsskrifter

Bidra med materiale og egne nye bokprosjekt.

Relevante samarbeidspartnere for historiegruppa er Idrettsklubbene, Aldermannsligaen, Dameligaen, ex-vifgruppa, Vålerenga Historielag, redaktører i medlemsbladet og internettsidene.

Alle bilder: Jarle Teigøy